Home

MiFID profiel

Adriaan van Verseveld | Consultant bij adviesbureau Charco

Je hebt een risicoprofiel nodig vooraleer jouw spaar- en beleggingsproducten die aan de MiFID-richtlijn onderworpen zijn, kunt verhandelen. Hieronder vind je de vier soorten risicoprofielen. Zeer defensief risicoprofie MiFID: een Europese richtlijn die u als belegger beter beschermt! Lees alles over MiFID en de financiële instrumenten waarop het van toepassing is. MiFID, financiële informatie en beleggingsprofiele

De Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) is een Europese richtlijn die onder meer regels omvat voor financiële instellingen die beleggings- en/of nevendiensten verrichten, nl. die inzonderheid financiële instrumenten en gestructureerde deposito's verdelen. MiFID II is de opvolger van de MiFID I-richtlijn MiFID II en MiFIR. De opvolger van MiFID bestaat uit twee onderdelen: De (herziene) Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) - een richtlijn met regels voor beleggingsondernemingen, handelsplatformen, datarapporteringsdiensten en meer bescherming voor (Europese) beleggers. Een richtlijn moet worden vertaald in nationale wetgeving Berekenen profiel Zodra uw klant de vragenlijst heeft beëindigd wordt zijn beleggingsprofiel uitgerekend. Dit profiel wordt dan ook onmiddellijk aan u en uw klant medegedeeld De MiFID maakt een onderscheid tussen complexe en niet-complexe instrumenten. Ten aanzien van 'execution-only' dienstverlening in niet-complexe financiële instrumenten hoeft de beleggingsonderneming op grond van artikel 4:24, vierde lid, van de Wft geen informatie in te winnen over de kennis en ervaring van de klant indien De MiFID staat voor de Markets in Financial Instruments Directive. De adviezen (en bij Vermogensbeheer: transacties) zijn in overeenstemming met het vastgestelde profiel. Orderuitvoeringsbeleid: SNS neemt bij het uitvoeren van orders alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor haar klanten te behalen

MiFID is een Europese beleggingsrichtlijn. MiFID staat voor M arkets i n F inancial I nstruments D irective. Deze richtlijn is in de Europese Unie op 1 november 2007 in werking getreden en heeft drie doelstellingen. Het beschermen van beleggers en de integriteit van de financiële markten Wat er uiteindelijk uit de die MiFID komt, is in belangrijke mate afhankelijk van diegene die helpt om de vragenlijst in te vullen. Door te helpen zal men te vaak bij een dynamisch profiel uitkomen Wat betekent MiFID? MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive en is een Europese richtlijn die sinds 1 november 2007 van toepassing is voor de banken. Sinds eind april 2014 is MiFID ook van toepassing op de verzekeringssector via de Belgische wet Twin Peaks II

MiFID is van toepassing op een ruime waaier aan financiële instrumenten. Niet enkel de producten worden geviseerd doch ook de dienstverlening. Met ingang van 30 april 2014 werden de MiFID-regels die eerder werden opgelegd aan de banksector ook van toepassing op de verzekeringssector, o.m. op levensverzekeringen en op spaar- en beleggingsverzekeringen Mifid staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Het leidt tot aanscherping en aanpassing van de regelgeving op het vlak van beleggingsdiensten en effectenbeurzen. Welke producten vallen onder Mifid? Mifid ziet toe op: Financiële instrumenten, zoals aandelen en obligaties, beleggingsfondsen, en derivaten zoals opties en futures Breng uw risicoprofiel in kaart. Deze vragenlijst geeft u een eerste indruk van welk type spaarder of belegger u bent. Zo verkrijgt u op basis van de door u ingevoerde gegevens een indicatie van type producten die in aanmerking kunnen komen en in welke verhouding zij in uw portefeuille kunnen worden genomen In grote lijnen zijn dit de beleggersprofielen die in de MiFID-richtlijn worden onderscheiden: defensief / conservatief; neutraal / evenwichtig; speculatief / dynamisch. Banken mogen deze benamingen aanpassen en de schaal verfijnen om u onder te kunnen brengen dat bij uw beleggingsdoelstelling(en) past

Risicoprofiel - KBC Bank & Verzekerin

MiFID, financiële informatie en beleggingsprofiele

 1. View the profiles of people named Mifid Mifid. Join Facebook to connect with Mifid Mifid and others you may know. Facebook gives people the power to..
 2. Opleidingsinstituut The Ministry of Compliance neemt alle DSI geaccrediteerde MiFID lesprogramma's over van de Vrije Universiteit (VU), dat stopt met het aanbieden van deze opleidingen. Deze wijziging is effectief vanaf februari 2021
 3. Consumenten. De FSMA streeft naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consumente
 4. Klanten zouden een verkeerd MiFID-profiel gekregen hebben om zo risicovolle derivaten verkocht te krijgen. De bankmedewerkers werkten mogelijk ook samen met andere individuen om de winst te verdelen. Deutsche Bank onderzoekt de zaak intern maar wil nog geen uitspraken doen voor het onderzoek is afgerond
 5. Het Mifid-profiel van de klant, noodzakelijk om financiële producten te kunnen kopen, zal ook in die kluis komen. Het profiel kan gebruikt worden om ook bij andere banken beleggingsproducten te.

Een eerste profiel aanmaken: Bezoek onze website en klik rechtsboven op Aanmelden.; Voer uw klantnummer en kaartnummer in. Vink, indien u dit wenst, het vak bij Dit profiel bewaren aan en geef een profielnaam in. Zo zullen uw gegevens op dit toestel bewaard worden.; Klik op Volgende.; Een bijkomend profiel aanmaken Het doel van Febelfin is om zoveel mogelijk mensen informatie en advies geven over de verschillende aspecten van de bankenwereld Elke belegger heeft een risicoprofiel, dat weergeeft hoeveel risico hij of zij bereid is te nemen. Risicoprofielen variëren van zeer defensief tot defensief, dynamisch en zeer dynamisch. Een belegger met een zeer defensief risicoprofiel beschikt graag snel weer over het belegde kapitaal en is tevreden met een lager rendement Professionele gegevens: naam van de vennootschap, de vertegenwoordiger van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het adres van de maatschappelijke zetel, de juridische vorm van de vennootschap, de statuten, jaarrekening, informatie over de aandeelhouders, naam van de boekhouder, BTW-nummer, MiFId profiel blijvend gesprek bekijken we samen jouw persoonlijke situatie. Daarbij kijken we naar je MiFID-profiel en houden we rekening met je beleggingsdoelstellingen, je financiële situatie en je kennis en ervaring. Professioneel en flexibel De compartimenten worden professioneel en flexibel beheerd. Veranderende marktomstandighede

Een ander gevolg van de invoering van MiFID is dat beleggingsondernemingen bij bepaalde vormen van execution only dienstverlening geen klant¬profiel meer op hoeven te stellen. De bepalingen van deze richtlijn zijn in Nederland in de Wet op het financieel toezicht (Wft) opgenomen, waarvan onderdelen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo) nader zijn uitgewerkt De beurshandel in dertig Europese landen wordt vanaf 1 november opengegooid voor concurrentie. Beleggingen krijgen een Europees paspoort en beurshuizen verliezen het alleenrecht op het verwerken van orders voor de aandelenhandel. De effecten van de nieuwe Europese wetgeving, MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) zullen voelbaar zijn voor elke belegger De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de richtlijn) betreffende markten voor financiële instrumenten, de zogenaamde MiFID II, is in juli 2014 in werking getreden, maar sedert 3 januari 2018 zijn de regels van toepassing. De richtlijn gaat vergezeld van de Verordening 600/2014 (hierna de verordening genoemd), de zogenaamde MiFIR en een Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie en een Gedelegeerde. Profiel met een hoog risico (dynamische beleggingsstrategie) Meer informatie over de verhoogde beleggersbescherming kan je vinden in de FSMA-brochure over de MiFID II-richtlijn. FSMA-brochure. De rol van je bankier of financieel tussenpersoon om je beleggersprofiel te bepalen MiFID II betreft een herziening van de in 2007 ingevoerde MiFID-richtlijn alsmede een introductie van de MiFID-verordening. Met MiFID II beoogt de Europese Commissie het concurrentievermogen op de Europese financiële markten te verbeteren door het creëren van één Europese markt voor beleggingsdiensten en -activiteiten

MiFID II maakt onderscheid tussen 'gewoon' advies en onafhankelijk advies. Om zich onafhankelijk adviseur te mogen noemen dient de beleggingsonderneming aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Eisen op dit gebied zijn opgenomen in artikel 24(4) en 24(7) van de MiFID II richtlijn en artikel 52 en 53 van gedelegeerde verordening 2017/565 Dankzij MiFID I en MiFID II hebben beleggingsadviseurs (onder meer) zorgplicht: ze mogen je geen producten aanraden die niet passen bij je risicoprofiel. De producten die ze je wel adviseren, moeten bovendien zo dicht mogelijk bij je profiel aansluiten Dat betekent dat 70% van de profielen op willekeurige manier werden opgesteld door de banken. Deze richtlijn moet de financiële producten ook transparanter maken. De FSMA (vroeger de CBFA) ziet toe op de naleving van de MiFID-regels en controleert de prospectussen en commerciële fiches die gepaard gaan met de vermarkting van een product A firm provides regular mandatory training to staff in the area of MiFID conduct of business, and organisational requirements. The firm adopts a code of ethics to set forth the standards of business conduct and behaviour necessary for the proper provision of relevant services and obtain written acknowledgements from staff that they have read, understood and complied with it (2) Richtlijn 2014/65/EU machtigt de Commissie tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen. Het is van belang dat alle gedetailleerde aanvullende regels voor de vergunning, dagelijkse bedrijfsuitoefening en transparantie en integriteit van de markt — onlosmakelijk verbonden met de toegang tot en verrichting van de diensten en activiteiten die onder Richtlijn 2014/65/EU vallen — op.

CONSumENTENGIDS OvER DE mIFID-RICHTLIjN 9 bij de toetsing van de geschiktheid zullen u wellicht vragen worden gesteld over de volgende onderwerpen: • uw beleggingsdoelstellingen Hier wordt mogelijk gevraagd naar de duur van de periode waarin u de belegging wil aanhouden, naar uw risicoappetijt en -profiel, of u inkomensgerich MiFID II en MAD II, geen tijd voor rust MiFID II en MAD II, geen tijd voor rust De lat komt steeds hoger te liggen in de financiële wereld. Wet- en regelgeving zoals MiFID II en MAD II stellen onder meer hoge eisen ten aanzien van aantoonbare transparantie en waarborgen voor een integere markt Profiel Sarah Russell. Board of directors and supervisory board Asset Management. Inducement Policy APG Asset Management N.V. MiFID II Reporting . The revised EU Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU (MiFID II) requires firms providing portfolio management,. Profiel Je beschikt over een masterdiploma rechten en je hebt ruime ervaring in de aan compliance toegewezen activiteitsdomeinen, in het bijzonder met de MiFID reglementering, financiële markten, kredietverlening, maar verder ook met witwassen, fiscaal voorkomingsbeleid, fraudevoorkoming, Bij vermogensbeheer berekenen we de indirecte kosten op basis van de uitgangspunten van de meest recente wetgeving per januari 2018, namelijk Mifid II. Dit houdt in dat wij naast de directe kosten ook de gemiddelde lopende kosten van de producten in de portefeuille(s) meenemen plus de transactiekosten en aan- en verkoopkosten binnen de producten

Uit de voorgestelde wijzigingen van MiFID II Gedelegeerde Richtlijn 2017/593 blijkt dat de Europese Commissie wil dat de duurzaamheidsvoorkeuren van een cliënt onderdeel worden van het product-governanceregime profielen gewerkt. Financiële ondernemingen gebruiken verschillende profielnamen en doen bovendien andere aannames over welke beleggingen passen binnen een risicoprofiel. Het gevolg is dat risicoprofielen, en dan vooral de beleggingen en de risico's die daarbij volgens ondernemingen horen, voor veel consumenten onduidelijk zijn Bovendien moesten particulieren (lees: supporters) die voor het eerst in aandelen zouden beleggen eerst een MiFID-profiel laten opstellen. Dat houdt in dat klanten een uitgebreide vragenlijst krijgen zodat hun bank kan bepalen hoe groot hun kennis van de beleggingsinstrumenten is en welk niveau van risico ze wensen te nemen

Je staat in voor het beheer van de beleggingen binnen het wettelijk kader en het toepasselijk MiFID profiel. Verder beoordeel je de voorstellen van financiële instellingen en neem je deel aan onderhandelingen. Je optimaliseert de huidige rapportering en licht cijfers toe met kritische blik Uw profiel wordt vastgelegd aan de hand van een geschiktheidstest, net zoals bij discretionair vermogensbeheer. Beleggingsadvies komt echter weinig voor bij Delen Private Bank Luxembourg en is enkel toegankelijk vanaf 2,5 miljoen euro

MiFID II FSM

Profiteren van het gemak dat u kent van ABN AMRO? Met online begeleiding vanaf € 50, volledig beheer van uw beleggingen vanaf € 50.000, maar ook als u zelfstandig de aandelenmarkt op gaat MiFID FATCA Wijziging gegevens. 1. Wijziging persoonlijke gegevens of tegenrekening Download. Wilt u persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres of uw adres wijzigen? Voor individuele en gemeenschappelijke rekeningen kunt u perfect. profiel is ook noodzakelijk om de meest geschikte diensten en financiële producten voor te stellen aan nieuwe cliënten. Het is uiterst belangrijk dat deze informatie op elk ogenblik tijdens de relatie correct en bijgewerkt is. MiFID II voegt twee uiterst belangrijke concepten toe, namelijk het vermogen van de cliënt o

Markets in Financial Instruments Directive II - MiFID I

De toonaangevende internationale advocatengids Chambers heeft Finnius opnieuw aanbevolen in haar 2021 Europe editie binnen de categorie Banking & Finance: Regulatory. Finnius is net als vorig jaar opgenomen in Band 2. Daarnaast zijn wij voor het eerst opgenomen in Band 3 binnen de categorie Investment Funds. Regulatory Chambers schrijft onder meer: Impressive financial regulatory boutique [

I still believe that forex trading is better than binary trading . in binary option once the duration for the contract expires you may loose your money if the market is not in your favour but there Mifid Ii Forex Brokers are cases where the market moves to your desired direction after that period and a forex trader will have the opportunity of cutting out some profit out of the market jouw profiel Argenta Portfolio is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 over de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 8 december 2009 voor onbepaalde duur e-GOR is een tool die enorme meerwaarde kan opleveren voor het afleveren van deskundig fiscaal advies. De wetenschap dat de fiscale administratie kan beschikken over een centrale databank, dewelke hen toelaat met grote performantie de 80%-grens te berekenen, heeft tot gevolg dat we ons moeten wapenen om mogelijke taxaties te ondermijnen Coöperatieve Rabobank U.A. zal optreden als een Systematische Interne afhandelaar (SI) in alle obligaties en GFP financiële instrumenten per 3 januari 2018. Per 19 februari 2018 zal Rabobank ook als SI optreden in Valuta Derivaten en Rente Derivaten (zie ook onderstaand schema). Dit houdt in dat.

Hoe verloopt het invullen van een MiFiD formulier? - DOR

 1. Mijn profiel. De Groep La Française Onze expertise. Nieuws This document is directed at investment professionals and qualified investors (as defined by MiFID/FCA regulations). How are manufacturers able to deliver high quality products on rapid timelines, even as products.
 2. Dit kan het gevolg zijn van regelgeving, uw profiel of als gevolg van een intern besluit.. STAG, STOR, NNN zijn geen probleem. Apart. Via Discord kwam ik de volgende reactie van DeGiro tegen: Door de onduidelijkheid over de belastingplicht van US REITs is het voor sommige US REITs niet mogelijk om de positie ervan verder te vergroten
 3. COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING du MERCREDI 24 AVRIL 2013 Après-midi _____ van WOENSDAG 24 APRIL 2013 Namiddag _____ Le développement des questions et interpellations commence à 15.25 heures
 4. Yeah, de eerste versie van de portefeuille consolidatie is Live! Ik hoef er niet veel woorden aan vuil te maken. Een (beleggings) portefeuille consolidatie is niets meer dan het samenvoegen, en het in beeld brengen van meerdere (beleggings)portefeuilles
 5. Bekijk het profiel van Willem-Pieter Meeusen op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Willem-Pieter heeft 2 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op.
 6. Een portaal waarmee u toegang hebt tot al uw zakelijke banktoepassingen? Met KBC Business Dashboard navigeert u snel naar uw favoriete functionaliteiten
 7. Creëer uw profiel om deze functies te gebruiken. Start nu gratis. Ik heb reeds een account Meer info. Profiteer van 30 dagen Tips & Advies op maat. Geen verplichtingen, geen kosten. Start uw gratis proefperiode. Home Financieel & bankzaken Beleggen Wanneer betaalt u de 'Reynders-taks'
Onno Steenbeek - Optimix

MiFID - Cliëntenprofiel Veelgestelde vragen AFM

 1. This document is directed at investment professionals and qualified investors (as defined by MiFID/FCA regulations). Even before the coronavirus pandemic, global debt stood at record levels. Now with fiscal stimulus pouring in around the world, debt is surging
 2. Bekijk het profiel van Hans Hofmeester op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Hans Hofmeester heeft 20 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op.
 3. Profiel. Jan is een partner die zich specialiseert in financieel toezicht. Hij is een ervaren adviseur op het gebied van regulering, MiFID) en gedragstoezicht (IDD) op bedrijven die actief zijn in de verzekeringssector en in de bredere sector voor financiële dienstverlening
 4. Pagina niet gevonden. Onze excuses, deze pagina kon niet gevonden worden. Mogelijk is de pagina verplaatst of is de link niet correct. > Ga naar de startpagin

en offensief. Op basis van deze profielen wordt achtereenvolgens steeds meer in het rendementsdeel belegd. Hierdoor is bij een defensief profiel het neerwaarts risico het laagst in vergelijking met het neutrale en offensieve profiel. Anisa Salomons Rendement per leeftijdsgroep (%) (netto)* 1 mnd lopend jaar 1 jaar 3 jaar gemiddeld 35 jaar 1,5 4. AFFORDABLE SERVICES for Portfolio Management License of BULGARIA | 100% SUCCESS RATE | Apply for Portfolio Management License of BULGARIA with FREE CONSULTATION | BEST PORTFOLIO MANAGEMENT LICENSE SERVICES for BULGARIA. We offer best support and guidance for Portfolio Management License in BULGARIA, obtain your licens mifid Document met algemene informatie betreffende MiFID Op 1 november 2007 is de richtlijn befreffende de Markt van Financiële Instrumenten, hierna MiFID of de richtlijn genoemd, in voege getreden binnen de Europese Unie profiel van de belegger De Europese MiFID-richtlijn bepaalt dat de financiële instellingen, wanneer zij aan een particuliere belegger beleggingsadvies- of portefeuillebeheerdiensten verstrekken, moeten nagaan of de beleggingen die door hun bemiddelaar worden uitgevoerd, afgestemd zijn op hun cliënt. Volgens dit principe moet d

MiFiD - SNS Ban

PRIIPS en MIFID II: twee belangrijke nieuwe Europese wetgevingen. - - - - Artikels. Analyse Elk jaar worden fondsenawards uitgereikt gisteren - woensdag 26 mei 2021. Analyse Biedt de recente daling op de Chinese beurzen opportuniteiten? 7 dagen geleden - donderdag 20 mei 2021. Analyse Inzetten op Zuid-Korea? 15 dagen. MiFid: voor een optimale bescherming van u als belegger Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen Het Individueel Financieel Profiel een steunpunt voor het besturen van de gemeente contac U kunt zich niet identificeren met een rijbewijs. In de Europese richtlijn 'Markets in Financial Instruments Directive II' (MiFID II) is bepaald dat een rijbewijs geen geldig identificatiebewijs is voor beleggingstransacties My Minfin is een toepassing van de FOD Financiën. Ze omvat verschillende persoonlijke documenten, formulieren en elektronische diensten, zoals Tax-on-web. Daarmee kunt u uw fiscaal dossier beheren

Jelte De Boer Cfa - Optimix

Wat is onafhankelijk advies in Mifid 2, en belangrijker nog; hoe pas je het toe? Dat en meer lees je in dit artikel waarin we concreet ingaan op het toepassen van onafhankelijk advies in jouw dienstverlening. Om het belang van onafhankelijk advies te onderschrijven, duiken we eerst even kort in de doelen van Mifid 2 Mijn Profiel. Home Portaal; IDD, MIFID en GDPR in de praktijk voor uw kantoor; Back. IDD, MIFID en GDPR in de praktijk voor uw kantoor When. 19/12/2019 . 13:30 - 17:45. Location. Officenter Aalst. Spaces left. 14. Registration. Bijdrage BZB-leden - €170.00 Indien u lid bent van BZ MiFID geldt bovendien momenteel alleen voor banken, de consument recht op correcte en duidelijke informatie en diensten die afgestemd zijn op zijn specifieke situatie en profiel. Wet-Cauwenberghs. In België is voor verzekeringstussenpersonen vandaag de wet-Cauwenberghs van toepassing Als de naam MiFID II valt, is het beleggersprofiel vaak het eerste waar iedereen aan denkt. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van de Europese beleggersrichtlijn. Waarom dat zo is en waarom je er blij mee moet zijn, ontdek je hier

MiFID - Wikipedi

 1. NVB: Mifid II vergroot risico van defensieve profielen De Europese Mifid II-richtlijn die begin volgend haar van kracht wordt, maakt onderscheid tussen laag risicovolle en hoog-risicovolle producten. Ervan uitgegaan wordt dat recht-toe-recht-aan beleggingsfondsen als niet-complex en dus laag risicovol zullen gelden en derivaten als complex en dus hoog risicovol, maar helemaal duidelijk is dit.
 2. Ondernemers & KMO's. Ondernemers & KMO's. uw activiteit . Aansprakelijkheid . BA uitbating en BA na leverin
 3. Van alle richtlijnen die sinds de kredietcrisis van 2008 aan financiële instellingen zijn opgelegd, heeft MiFiD II (Markets in Financial Instruments Directive) de grootste impact. Deze nieuwe richtlijn is zo complex dat de deadline voor compliance van januari 2017 naar januari 2018 is verschoven
 4. Profiel. Dutch qualified lawyer with 6-8 years of work experience ; experience with private equity/investment transactions ; knowledge of AIFMD, EMIR, MiFID II and related laws and regulations ; self-starter with business-sense ; fluent in both English and Dutch. Propositie. challenging role with great sense of responsibilit
 5. Finnius wordt door de markt gerespecteerd om de exceptionele dienstverlening en expertise binnen het financieel toezichtrecht. Finnius en haar advocaten worden dan ook aanbevolen in toonaangevende internationale gidsen. Hier vindt u een greep uit een aantal recente gidsvermeldingen

MiFID II Verslaglegging . De herziene Europese richtlijn MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU) vereist dat beleggingsondernemingen die portefeuillebeheer uitvoeren en namens hun klanten handelen, jaarlijks een samenvatting openbaar maken voor elke categorie van financiële instrumenten MiFID of Markets in Financial Instruments Directive is een geheel van Europese rechtsregels die bijdragen tot de harmonisering van de regelgeving voor transacties in financiële producten en de integratie van de financiële markten. Als cliënt blijft u vanzelfsprekend vrij om in te tekenen op een product dat niet overeenstemt met uw profiel Van vragenlijst naar profiel Op basis van jouw antwoorden stellen we je een persoonlijk beleggingsprofiel voor. Dat profiel is nodig om jouw beleggingsproducten die aan de MiFID-richtlijn onderworpen zijn te kunnen verhandelen

Mifid profiel - Spaargids

Wat is MiFID? - Verzekeringen

MiFid Wilgenhaege | Marktplein 47 | 2132 DA Hoofddorp | November 2016 1 Communicatie Een cliënt kan met Wilgenhaege communiceren in het Nederlands. In dit profiel geeft de cliënt zijn ervaring en kennis, beleggersdoelstellingen en financiële draagkracht en risicobereidheid aan MiFID-beleggersprofiel. Aanmaken nieuw profiel. Opzoeken bestaand profiel. Extra Français Maatschappijen. Documenten. Binex contacteren. Video. Mobiele versie Bepaal hier het beleggersprofiel van uw klanten. Aanmaken nieuw profiel; Opzoeken bestaand profiel : verzapp10 - Disclaimer - support@binex.be.

MiFID Credim

Wat betekent Mifid voor u als particulier Financieel

IDD- IMD- MiFID - Twin peaks 2: wat moet ik er nu mee? Een overzicht of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor Ik wees er in mijn vorige column al op dat duurzaamheid een steeds belangrijkere rol gaat spelen in het beleggingsproces. Voor aanbieders van duurzame beleggingsproducten, maar ook voor beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders. De aanstaande wijzigingen in Mifid verplichten de beleggingsadviseur en de vermogensbeheerder duurzaamheidsvoorkeuren van de klant te inventariseren

Belegger Profieltest Balois

Opdrachten m.b.t. advies over financiële instrumenten, waarvoor een AFM vergunning is vereist, worden aangegaan vanuit samenwerkingspartner Ilfa Tools & Services B.V. Ilfa beschikt sinds maart 2013 over een vergunning als beleggingsonderneming onder MiFID regulering conform de Wet financieel toezicht Iedereen die zijn of haar profiel openbaar maakt, krijgt een eigen profielpagina waarop uw resultaten en trades zichtbaar zijn voor de andere traders en beleggers op het platform. Uiteraard blijven de exacte cijfers en bedragen van de trades afgeschermd, maar volgers kunnen wel de winstpercentages zien en hoe succesvol iemand is geweest gedurende een bepaalde periode SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6963 d.d. 29 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands) De Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)-regeling beoogt o.a. beleggers van 'financiële instellingen' beter te beschermen door hen in te delen in een risicoclassificatie en hen in functie hiervan geschikte beleggingsdiensten aan te bevelen Profiel . Vlot contact met klanten/maatschappijen. Enthousiasme / initiatief nemen / interesse om bij te leren. Teamspeler . Jobgerelateerde competenties - Verzekeringscontracten of clausules opstellen op basis van te dekken risico's of gebeurtenissen (ongeval, ) en voor akkoord bezorge MiFID vacatures in België - Vind MiFID vacatures die bij je passen met StepStone! Onze website gebruikt cookies zodat we je de beste gebruikerservaring kunnen geven. Door onze website te bekijken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Lees meer. Plaats een job Zoeken Voor recruiters. Menu

De Groep La Française handelt uit overtuiging en zet haar waarden als onderneming en als Asset Manager om in de praktijk via haar beleggingsbeleid. De Groep analyseert tegelijkertijd actuele ontwikkelingen en duurzame tendensen en is fervent.. veelgestelde vragen. Bij Stoic bieden we graag inzicht aan onze klanten. Want meer begrip voor de feiten zorgt ervoor dat u uw emoties beter de baas kunt zijn, waardoor u betere beslissingen kunt nemen Market Wizards, Amsterdam, Netherlands. 52 likes · 9 were here. Professional stock trader GAMBIT Financial Solutions, Liège (Liège, Belgium). 310 likes · 17 were here. Gambit Financial Solutions is a company that provides investment advice software intended for the world of finance

Devriese & Demeulemeester Verzekeringsmakelaars. Devriese & Demeulemeester Verzekeringsmakelaars is een onafhankelijke makelaar. Wij bieden geen bankproducten en beleggingen aan maar kiezen voluit voor expertise in verzekeringen voor zelfstandigen, KMO en industrie.Op basis van een gerichte behoefteanalyse stellen we een gebalanceerd pakket verzekeringen voor: alle mogelijke.

Yassin El Ghanam - OptimixPeter Kok - OptimixNelly Pieterse - OptimixSylvia Lansbergen - Optimix
 • Jack Dorsey interview 2021.
 • Bitwala welche coins.
 • Quellensteuer Italien.
 • Hiveos USB vs SSD.
 • İş Bankası'ndan BtcTurk para yatırma.
 • Nationale Bank Brussel.
 • Global Trade and blockchain Forum.
 • Ort i Värnamo.
 • Nationell trafikslagsövergripande plan.
 • Sto g5en.
 • Bitcoin hackerangriff 2021.
 • Newegg claim status.
 • Tesla Aktie Kursziel.
 • ICA Maxi Löddeköpinge.
 • Fat Pig Signals Telegram.
 • Windows 10 Remote Desktop app.
 • Is G Loot safe.
 • Smart call keeps stopping.
 • Sweco affärsområden.
 • Nordea kuvertgiro.
 • Breda ringar herr.
 • Omtrek vierhoek.
 • Presidential dollar coins value.
 • Kronhjort Blekinge.
 • Daytrading Lebensunterhalt.
 • Swan Bitcoin smash buy.
 • Steuerausländer Abgeltungssteuer.
 • BCH price sgd.
 • Lastfrånskiljare DC.
 • BetterWealth portfölj.
 • How to predict Olymp Trade.
 • What does ICO mean in Medical Terms.
 • Maker Vault Dai.
 • Kopparbergs analys.
 • Python forex trading bot GitHub.
 • Ask blad.
 • Interactive Brokers Canada.
 • Eames Lounge Chair review.
 • TikTok trends 2021.
 • Why did president roosevelt move the united states away from the gold standard in 1933?.
 • Bankgaranti privatperson.