Home

Nationale Bank België buitenlandse rekening aangeven

Secure Online Banking · Switch Bank Seamlessly · Joint Account

Nationale Bank van België te Antwerpen - Aktuelle 2020

Earn up to $350* Cash Bonus - BMO Performance Chequin

U kunt uw buitenlandse rekeningen aangeven door het formulier in te vullen op de website van de Nationale Bank van België. U heeft hiervoor uw elektronische identiteitskaart nodig, uw pincode en een kaartlezer. Via een te downloaden formulier. U kunt het formulier op de website van de Nationale Bank van Belgie downloaden, invullen en afdrukken Melding van buitenlandse rekeningen aan het CAP. Wijziging van een buitenlandse rekening eerder gemeld aan het CAP. Sluiting en decumul van een buitenlandse rekening. Verbetering van de gegevens van een buitenlandse rekening. Schrapping van een buitenlandse rekening. Raadpleging van de rekeningen die u reeds meldde

Buitenlandse rekeningen nbb

 1. Buitenlandse rekening aangeven bij de nationale bank. Sinds aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) moet u in uw jaarlijkse aangifte van de personenbelasting de buitenlandse rekeningen vermelden waarvan uzelf, uw echtgenoot, of uw kinderen waarvan de inkomsten bij die van de ouders zijn gevoegd, houder zijn geweest tijdens het belastbaar tijdperk
 2. Uw buitenlandse rekeningen moet u ook bij de Nationale Bank van België. (externe link) aangeven. Misschien hebt u begin mei een brief van ons ontvangen waarin we u meldden dat u in 2017 een buitenlandse rekening of levensverzekering had die u niet in uw belastingaangifte van 2018 vermeld hebt
 3. Hier moet het IBAN -nummer (« International Bank Account Number ») van de rekening worden ingevuld. Indien de rekening niet is geïdentificeerd door een dergelijk IBAN-nummer, dan moet het niet gestructureerd rekeningnummer worden ingevuld dat is toegekend door de in het buitenland gelegen bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling
 4. Centraal aanspreekpunt. Het Centraal aanspreekpunt (CAP) is een register dat de bankrekeningnummers en soorten contracten bevat die door natuurlijke personen en rechtspersonen, al dan niet woonachtig in België, gehouden worden bij financiële instellingen in België. Mededeling van de buitenlandse rekeningen aan het CAP
 5. De aanmelding van de rekening bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank is de tweede verplichting als u een buitenlandse rekening heeft of opent
 6. Je vermogen (geld en aandelen) wordt bij ABN AMRO Clearing Bank opgeslagen op een zogenaamd 'depotnummer'. Daarom moet je deze rekening aangeven bij de Nationale Bank van België. Deze buitenlandse rekening moet je ten laatste bij je jaarlijkse belastingaangifte aangeven

Het hebben van een rekening in het buitenland is volledig wettelijk, maar u bent wel verplicht om ze te melden. Eerst moet u ze aanmelden bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank.. Die buitenlandse rekening dient u aan het Centrale Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België te melden. Die melding is éénmalig. Wat beschouwt men als een buitenlandse rekening? Elke rekening bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel, krediet- of spaarinstelling Maar sinds 2015 moet u ook de gegevens van die buitenlandse rekening melden aan het Centrale Aanspreekpunt (CAP) dat opgericht is binnen de Nationale Bank van België. Die melding gebeurt eenmalig...

Praktische modaliteiten voor de melding van buitenlandse

Het mechanisme voor de verplichte melding van rekeningen die Belgische belastingplichtigen in het buitenland bezitten, krijgt vorm. Voor de eerste keer worden zij verplicht het bestaan ervan te vermelden en de nummers van deze rekeningen mee te delen aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België, gelijktijdig met de aangifte van de personenbelasting 2015 waarin zij. Voortaan moet u uw buitenlandse rekeningen doorgeven aan het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België. Had u (of uw kind) in 2011, 2012, 2013 of 2014 een rekening in het buitenland, dan bent u verplicht dit te melden bij de Nationale Bank van België Het bestaan van een buitenlandse rekening dient u eenmalig aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België te melden. Doet u dat niet, of laattijdig, dan riskeert u een boete en zelfs een belastingverhoging

U moet voor elke rekening aangeven op wiens naam ze stond en in welk land ze geopend is. De naam van de bank en het nummer van de belastingaangifte moet u niet doorgeven aan de fiscus.. Iedere belastingplichtige die in zijn aangifte personenbelasting het bestaan van een buitenlandse rekening moet vermelden, is eveneens verplicht tot de aanmelding bij het CAP. Wanneer u samen met uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (mede)houder bent van een rekening in het buitenland, dient u beide afzonderlijk een formulier in te vullen Sinds 2015 is elke Belg verplicht zijn buitenlandse effectenrekening te melden aan het Centraal aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB). Wanneer u een effectenrekening opent via LYNX, wordt een effectenrekening geopend in naam van e­­n voor rekening en risico van de klant bij Interactive Brokers UK Limited

Een rekening in het buitenland? Meld dat bij het centraal

 1. Melding buitenlandse rekening in aangifte personenbelasting Sinds aanslagjaar 1997 moet het bestaan van een buitenlandse bankrekening worden gemeld in de aangifte in de personenbelasting (artikel 307 WIB '92)
 2. Wel weet ik al zeker dat ik mijn rekening best zo snel mogelijk moet aangeven als buitenlandse rekening bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale bank van België. Klopt, hier staat meer informatie over. Bij mijn weten is dit gratis. Ook op je belastingsaangifte moet je aanvinken dat je een effectenrekening heb
 3. Vergeet niet dat je deze rekeningen ook voorafgaand dient te melden bij het CAP (Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank). Dit betekent echter niet dat je iets fout doet met het bezitten van een buitenlandse rekening of levensverzekering, de melding ervan is gewoon een verplichting
 4. Welke rekeningen melden? U moet iedere rekening van elke aard gehouden bij een buitenlandse bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling opgeven. Het gaat dus niet enkel over een bankrekening of spaarrekening, maar ook als u bv. een effectenrekening heeft bij een bank in het buitenland zal u dat moeten melden (art. 307,§1, 2de lid WIB92)
 5. Banken moeten in de Europese Unie vrij kunnen concurreren. Dat is niet het geval. Buitenlandse banken die Belgische spaarders willen aantrekken, hebben een nadeel. Zij moeten hun Belgische klanten melden dat zij hun bankgegevens aan de fiscus doorgeven, terwijl Belgische banken fiscale discretie kunnen garanderen. Dat is fiscaal protectionisme
 6. istratieve rompslomp. Toch duikt er steeds weer iets nieuws op. Zo ontdekte ik laatst dat je je buitenlandse bankrekeningen moet aanmelden bij de Nationale Bank van België
 7. De buitenlandse bankrekeningen moet sedert 1996 aangegeven worden. Sedert aanslagjaar 2012 volstaat een loutere melding in de aangifte niet, maar moet de rekening ook gemeld worden bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB). De aangifteplicht van buitenlandse bankrekeningen

Buitenlandse rekeningen FOD Financiën - Belgiu

Nationale Bank van België | Inventaris Onroerend Erfgoed

Belastingplichtigen die het bestaan van een buitenlandse rekening in 2011, 2012 en 2013 eerder in hun belastingaangifte respectievelijk voor de aanslagjaren 2012, 2013 en 2014 aangaven, moeten die rekening ook melden bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België. Deze brieven herinneren hen aan deze verplichting Iedere Belgische bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling moet aan het CAP de identiteit van hun cliënten en de nummers van hun rekeningen en contracten melden. Pas bij koninklijk besluit van 3 april 2015 werden de modaliteiten van de meldingsplicht voor buitenlandse rekeningen geregeld en kan deze meldingsplicht dus in de praktijk van start gaan

Wanneer u in het bezit bent van een buitenlandse rekening, ook al is dit maar voor enkele maanden, dient u over te gaan tot een melding bij de Nationale Bank van België. Deze melding dient ten laatste bij het indienen van uw aangifte personenbelasting te gebeuren, omdat u in uw aangifte moet verklaren dat de melding effectief werd uitgevoerd Ofwel kunt u het ingevulde standaardformulier verzenden naar het adres van het Centraal Aanspreekpunt: Nationale Bank van België, Centraal aanspreekpunt, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Aangifte in de personenbelasting. Daarnaast dient u in de jaarlijkse aangifte van de personenbelasting te melden dat u een buitenlandse bankrekening aanhoudt De federale overheidsdienst Financiën zal vanaf het najaar de belastingplichtigen uitnodigen om de gegevens over hun buitenlandse rekeningen ook over te maken aan het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België. De meldingsplicht geldt voor het rekeningnummer en de instelling waar de rekening wordt gevoerd. Een bedrag moet niet worden opgegeven

Buitenlandse rekeningen geopend in 2014 moet u nu op eigen initiatief melden bij het CAP, gelijktijdig met de indiening van uw aangifte personenbelasting waarin u het bestaan van die buitenlandse rekening moet aangeven, met de bevestiging dat u ze gemeld heeft bij het CAP. Doet u dat niet, dan riskeert u een administratieve geldboete Quid buitenlandse rekeningen voor Belgen? Een Belg mag een rekening in het buitenland aanhouden. Maar iedere Belg, die een rekening in het buitenland heeft, is verondersteld deze aan te geven aan de Nationale Bank en op uw belastingsaangifte. 1) Eénmalig aan de Nationale Bank (CAPC) Privé uw buitenlandse rekening(en) aangeven.In principe weet u dat ondertussen wel. u onder code 1075 tevens een vakje dat u uw buitenlandse rekening moet melden bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België of het zgn. CAP. Die melding bij het CAP kan zowel op papier als elektronisch. Dan moet u dat melden bij de Nationale Bank van Begië. - Via het formulier terug te vinden op onze website bij downloads Formulier melding buitenlandse rekeningen. - Online via de website van de Nationale Bank van België ( www.nbb.be) vanaf 26 mei 2015. Had u in 2014 een buitenlandse rekening Iedereen die op een bepaald moment in 2016 een buitenlandse rekening had, moet de code 1075-89 aanvinken in vak XIV. U moet alle in het buitenland aangehouden rekeningen melden, ongeacht of het gaat om een zicht-, deposito-, termijn- of effectenrekening bij een buitenlandse bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling

Mag je eigenlijk wel een buitenlandse rekening kennis is gebracht van het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België. buitenlandse rekening melden aan Nationale Bank Belastingplichtigen die houder zijn van een buitenlandse rekening moeten dit vanaf dit jaar melden bij het Centraal Aanspreekpunt CAP bij de Nationale Bank van België. Deze aanmelding moet ten laatste gebeuren bij het indienen van de aangifte personenbelasting van het aanslagjaar 2015, inkomsten 2014. Welke rekeningen moet men melden ? Men moet alle rekeningen die [

Formulieren en verklarende nota's nbb

De Belgische fiscus krijgt van heel wat landen automatisch informatie over landgenoten die een buitenlandse rekening hebben. Bijgevolg is het vrij makkelijk vast te stellen wanneer iemand het bestaan ervan niet meldt. Van de Belgen die in 2017 een rekening in het buitenland hadden, gaven er zowat 200.000 mensen die in 2018 niet aan Voor het openen van een buitenlandse rekening kunt u is gebracht van het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België. buitenlandse rekening melden aan Nationale Bank Elke buitenlandse rekening moet voortaan aangegeven worden bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België. Het gaat om elk type rekening geopend bij een bank-, wissel, krediet- of spaarinstelling in het buitenland. Bijvoorbeeld: een zichtrekening, een spaarrekening, een effectenrekening , een termijnrekening, Belastingplichtigen zijn al langer verplicht het bestaan van buitenlandse bankrekeningen bij de fiscus aan te geven. Daarnaast is het de bedoeling dat de belastingplichtigen meer info over deze rekeningen verstrekken aan het centraal aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België. De FOD Financiën zal vanaf het najaar de belastingplichtigen uitnodigen om de vereiste gegevens aan het. Die verplichting geldt al sinds het aanslagjaar 1997. Voor het aanslagjaar 2017 werden 163.737 buitenlandse rekeningen gemeld. Die worden eveneens opgenomen in het CAP. In tegenstelling tot de Belgische rekeningen is het niet de bank die die informatie doorspeelt, maar moet u de informatie over de buitenlandse rekening zelf melden aan het CAP

Buitenlandse rekening aangeven bij de nationale ban

Hoe buitenlandse rekeningen aangeven? FOD Financië

 1. istratieve sanctie. Dubbele meldingsplicht Als u op enig moment in 2018 houder bent geweest van een rekening of levensverzekering in het buitenland, dan dient u dit te melden in vak XIV van de aangifte personenbelasting
 2. Tussen 2010 en 2019 hebben Belgische banken 74.273 verdachte transacties gemeld aan de antiwitwascel. Maar volgens hun toezichthouder moeten ze meer doen om witwassen te voorkomen. 'We zien nog.
 3. Elke inwoner van België is verplicht om buitenlandse bankrekeningen te melden bij de Nationale Bank van België. Het niet melden van dergelijke rekeningen kan leiden tot boetes. Izola Bank zal altijd brutorente betalen, dus het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat deze rekeningen worden geregistreerd en de verdiende rente wordt aangegeven
 4. land waar rekening is geopend. U moet eveneens de begin- en einddatum van de rekening aan het CAP meedelen. Indien u niet meldt dat u niet langer titularis bent van een rekening, neemt het CAP aan dat de rekening op uw naam blijft bestaan. Hoe melden aan het CAP? De melding kan elektronisch gebeuren via de website van de Nationale Bank van België
 5. Zo zijn de Belgische banken verplicht om alle rekeningen aan te melden bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB). Ze maken daarvoor het nummer van de rekening en.
 6. De Belgische regering eist dat u buitenlandse inkomsten en rekeningen met uw geld of effecten En aanduiden dat je het hebt vermeld bij de nationale bank, Posted in Beleggen,De spelregels van Vlaanderen • Geen reacties op Je rekening aangeven van je buitenlandse broker

Uw buitenlandse rekeningen moet u ook bij de Nationale Bank van België aangeven. Misschien hebt u begin mei een brief van ons ontvangen waarin we u meldden dat u in 2017 een buitenlandse rekening of levensverzekering had die u niet in uw belastingaangifte van 2018 vermeld hebt Belgische natuurlijke personen, met inbegrip van eenmanszaken, moeten - onderaan de jaarlijkse aangifte van de inkomstenbelasting - aangeven of zij op enig moment gedurende de relevante belastbare periode een rekening hebben gehad bij een buitenlandse bank, wissel-, krediet- of spaarinstelling aangegeven worden bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België (CAP). Met de verplichte aangifte van rekeningen van elke aard worden bedoeld de lopende rekeningen, Wie de verplichting van het aangeven van zijn buitenlandse rekening niet naleeft, riskeert een boete tot 1.250 euro en een belastingverhoging

belastingaangifte, samen met het land waar deze rekening werd geopend. Sinds aanslagjaar 2015 moeten ze ook aangeven of het nummer van deze rekening werd meegedeeld aan het CAP. De belastingplichtige is immers verplicht om deze informatie , inclusief de naam van buitenlandse financiële instelling, zelf spontaan te melden aan het CAP Belgisch belastingplichtigen dienen het bestaan van een buitenlandse rekening te vermelden in de aangifte in de personenbelasting en te melden bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België. Je bent niet de enige, zo'n 157.000 Belgen hebben aangegeven een buitenlandse rekening te bezitten Wat moet u in België aangeven? Verhuurt u uw buitenlands onroerend goed, dan moet u in uw Belgische belastingaangifte de werkelijk ontvangen huur aangeven na aftrek van de in het buitenland betaalde belasting voor dat onroerend goed. Dat is dus relatief eenvoudig en levert in de praktijk doorgaans dan ook weinig problemen op Beleggers leverden de overheid in 2020 ruim 3,8 miljard euro op 3 maanden geleden - donderdag 4 februari 202 Earn up to $350* When You Open A BMO Premium Chequing Account. *Conditions Apply. Get Unlimited Transactions*, No BMO ATM Fees Worldwide & Preferred US FX Rates. Open Now

De verplichting om buitenlandse bankrekeningen aan te geven in de personenbelasting bestaat al langer. Vanaf 26 mei moet u deze ook melden aan een centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank. Het doel van deze melding is dat de administratie het aanspreekpunt kan consulteren, voornamelijk wanneer er aanwijzingen van fraude zijn Voor de eerste keer worden belastingplichtigen verplicht het bestaan van buitenlandse rekeningen te vermelden en de nummers van deze rekeningen mee te delen aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België, gelijktijdig met de aangifte van de personenbelasting 2015 waarin zij, sinds enkele jaren, het aanhouden van buitenlandse rekeningen dienen aan te geven Recentelijk werden de concrete modaliteiten voor de aanmelding van een buitenlandse rekening bij het CAP vastgelegd (KB 3 april 2015). De wettekst spreekt hier over rekeningen van elke aard die aangehouden worden bij een in het buitenland gelegen bank-, wissel-, krediet - of spaarinstelling Het in artikel 322 § 3 bedoelde aanspreekpunt is de Nationale Bank. Het formulier van aangifte in de personenbelasting bevat de nodige rubrieken om het bestaan van buitenlandse rekeningen te melden en om te bevestigen dat de nummers van die rekeningen zijn aangemeld bij het genoemde aanspreekpunt Ook hiervoor geldt dat u moet aangeven dat u een buitenlandse rekening bezit. U doet dit door in vak XIV het vakje met code 1075 aan te vinken. U moet daaronder ook de gevraagde gegevens over de.

Centraal aanspreekpunt nbb

Nationale Bank van België. Centraal aanspreekpunt. de Berlaimontlaan 14. 1000 Brussel. LET OP: • Wanneer meerdere belastingplichtigen samen één rekening hebben, moet elke medehouder deze informatie melden (let ook op rekeningen van kinderen!) • Het meesturen van de gevraagde bijlagen bij het meldingsformulie Belgische rekeningnummers al gemeld door banken zelf Ook voor de banken geldt een meldingsverplichting. Omdat die verplichting natuurlijk niet kan worden opgelegd aan buitenlandse financiële instellingen, geldt die enkel voor Belgische banken. Elke Belgische bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling is verplicht om de identitei Info over buitenlandse bankrekening. Resultaten van 8 zoekmachines! Pagina 1 van circa 375.000 resultaten voor buitenlandse bankrekening - 0.012 sec Melding buitenlandse rekening in aangifte personenbelasting Sinds aanslagjaar 1997 Het aanhouden en het beheer van het CAP is in handen van de Nationale Bank van België (en dus niet de fiscus zelf). Melding bij CAP lange tijd dode letter voor het aanslagjaar 2015 moeten melden bij het CAP 23/12/2019 2 Meldplicht in de aangifte personenbelasting Naast het opgeven van de roerende inkomsten in vak VII van de aangifte, dient u als u op enig moment in 2019 een buitenlandse rekening (zicht-, deposito-, termijn-, spaar- en effectenrekeningen) had, ook een code aan te vinken in vak XIV van de aangifte, waarbij het gee

Mag je een rekening in het buitenland hebben? - Spaargids

Buitenlandse rekening aangeven én melden aan CAP. Geplaatst: 16-05-2015. Categorieën: Fiscaal nieuws, Personenbelasting. Tags: nationale bank, nation, cap, buitenlandse rekening. Auteur: Practicali Seminaries . In de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 moet u een vakje aankruisen indien u een buitenlandse rekening heeft. U. Een buitenlandse rekening is elke opname in het boekhoudplan van een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling, op basis van een overeenkomst met de belastingplichtige, die het mogelijk maakt op individuele basis de stromen en saldi van monetaire of financiële activa op te volgen, welke door de instelling worden bewaard voor rekening van de belastingplichtige NBB.Stat is de online databank van de Nationale Bank van België met uitgebreide macro-economische statistieken. Nieuw. Het is voortaan mogelijk uw eigen selecties te creëren en ze te bewaren voor later gebruik. Indien u regelmatig dezelfde gegevens opzoekt, kan het interessant zijn uw zoekcriteria op te slaan NBB.Stat laat gebruikers toe data te zoeken en halen uit de vele NBB databases

Deze fiches met inlichtingen melden doorgaans dat u als belastingplichtige rekeninghouder bent van een buitenlandse rekening. De fiche wordt opgemaakt voor een bepaald inkomstenjaar en geeft verder details aangaande de buitenlandse bankinstelling, het rekeningnummer, het saldo van de rekening per 31 december en, last but not least, het bedrag aan interesten en dividenden welke u hebt genoten Nationale Bank van België. 2014, client U op eigen initiatief de identificatiegegevens te melden aan het CAP. Deze melding dient ten laatste gelijktijdig te gebeuren met de indiening van Uw buitenlandse rekening geregistreerd op naam van de belastingplichtige is afgesloten volgen Wilt u internationaal geld overschrijven? U kunt snel en eenvoudig geld overmaken met Mijn ING (internetbankieren) of een Europese Overschrijving Als u als consument geschrapt wilt worden van de zwarte lijst van wanbetalers, dan hoeft u zelf geen stappen bij de Centrale te ondernemen.Na vereffening van uw schuld is de kredietgever namelijk wettelijk verplicht om de betaling binnen 8 dagen aan de Centrale voor kredieten aan particulieren te melden. Daarna blijft de wanbetaling wel nog 1 jaar geregistreerd U moet ook per rekening de naam en voornaam van de titularis opgeven, evenals het land waar de rekening geopend was. Tot slot moet u ook aanduiden of de wettelijk bepaalde gegevens over de rekening bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België gemeld zijn

waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (N.B.B.), Berlaimontlaan 14, begin van de Klantrelatie kan de Klant aangeven in welke taal de communicatie bij voorkeur zal gebeuren erkende kredietinstelling naar zijn Rekening bij KBC Bank Een rekening in het buitenland kon jarenlang interessant zijn, (CAP) van de Nationale Bank van België.Dirk Van Collie: Dat kan online of via een volmacht via je boekhouder. Daar geef je de zaken iets concreter door: om welke rekening gaat het, Je moet dat dan wel nog in België aangeven,. De buitenlandse bankrekeningen moet sedert 1996 aangegeven worden. Sedert aanslagjaar 2012 volstaat een loutere melding in de aangifte niet, maar moet de rekening ook gemeld worden bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB). (meer) Tags: aangifte, buitenlandse rekeningen, fiscale fraud

Nationale Bank van België, Brussel

Indien de begunstigde een rekening aanhoudt bij ING Eurasia en de begunstigde een bank is, moet in het omschrijvingsveld het rekeningnummer en naam van de uiteindelijke begunstigde weergegeven worden. Deze gegevens vermeld je na de VO code. Betalingen in RUB. Het opgeven van een BIK code is verplicht voor betalingen in RUB Check de landenpagina's voor de specifieke vereisten per land, bijvoorbeeld een Nationale Bank Code of wat er in het omschrijvingsveld moet staan. Wanneer de gegevens in je betaalopdracht onvolledig of onjuist zijn, kan de buitenlandse bank jouw opdracht weigeren en terugsturen. Het is mogelijk dat dit gebeurt met aftrek van kosten het land waar deze rekening werd geopend; De Nationale Bank van België registreert de ontvangstdatum van de meegedeelde gegevens aan het CAP en deelt de ontvangst ook mee, hetzij elektronisch (wanneer de aangifte elektronisch werd gedaan), hetzij binnen de 30 kalenderdag per post (wanneer de aangifte per post werd gedaan) U moet uw buitenlandse rekening(en) niet enkel in uw belastingaangifte vermelden. U dient ook te bevestigen dat u de wettelijk vereiste gegevens met betrekking tot die rekening(en) bij het 'centraal aanspreekpunt' (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB) gemeld heeft

Uw PayPal-rekening melden? Buitenlandse rekening? Dan moet u die aangeven in uw privé-aangifte. Dat geldt niet enkel voor een klassieke spaar- of zichtrekening, maar ook voor een effectenrekening. U moet onder code 1075 dan uw volledige naam ingeven, alsook het land waar u die rekening geopend heeft. Let op U dient die sinds kort ook aan te geven bij het meldpunt van de Nationale Bank. 'We weten dat wie een buitenlandse rekening aangeeft, veel meer kans heeft grondig gecontroleerd te worden', zegt een fiscalist die anoniem wenst te blijven. Toch vrezen veel Belgische makelaars dat de fiscale beleggersemigranten niet alle meerwaarden zullen aangeven Rekeningen in het buitenland moet je aangeven in de belanstingaangifte. De regering voorziet de volgende maatregel: verplichting om alle buitenlandse bankrekeningen aan te geven bij het centraal register van de Nationale Bank van België. Met sommige landen zijn er samenwerkingsakkoorden om data uit te wisselen Hoe zit het met de coöperatieve bank NewB? Extended-rekening van Aion onder de loep 2 maanden geleden - woensdag 24 maart 2021. Uw onafhankelijke financiële partner. Contacteer ons. 02 542 33 51. van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur. E-mail Belgische belastingsadministratie ontving vorig jaar namelijk 235.008 inlichtingen over buitenlandse. intrestinkomsten van Belgische belastingplichtigen. Het verschil met de 104.000 aangiften is opvallend, benadrukt hij. Er zijn volgens hem dus nog heel wat Belgen die via een buitenlandse rekening probere

Lloyd’s Brussels licence | Clearwood International

Bank van België of FSMA), in België of in het buitenland. 5.3. Wettelijke mededelingen aan het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België Sommige gegevens van de Cliënt worden meegedeeld aan het centraal aanspreekpunt (hierna 'CAP' genoemd), beheerd door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Voor deze buitenlandse overboekingen worden kosten in rekening gebracht. Kies je voor de OUR kostenverdeling dan wordt jouw begunstigde door zijn bank niets in rekening gebracht. Hiervoor brengt ING jou een OUR-opslag in rekening. Voor China is de OUR-opslag €15

Nationale Bank stelt nieuwe biljetten 100 en 200 euro voorVoormalig gouverneur nationale bank Tsjechië wordtWelkom bij de Nationale Bank van België | nbbNationale Bank wijst op 'economisch belang van prostitutie
 • Vad är skillnaden mellan en sparbank och en affärsbank?.
 • Honorarberater Verbraucherzentrale.
 • Do companies incur any costs when they grant stock options to employees.
 • Moms på anställdas utlägg.
 • Fairtrade kläder.
 • Handelsbanken huvudkontor adress.
 • Bygga pumphus till brunn.
 • Värmepump BAUHAUS.
 • Hungary and Poland EU.
 • Miso Robotics price.
 • Top Trader Programm.
 • Investeringar skogsindustrin.
 • Process Mining production.
 • BankID 10024.
 • Kraken slippage.
 • Poseidon full cast.
 • Best Blended whisky 2020.
 • ConsuWijzer energie.
 • TradeLens news.
 • Genesis block Bitcoin.
 • Utdelning Tele2 2020.
 • Simple trading strategy Reddit.
 • How to fix IRR NUM error.
 • Cashbuddy no.
 • Samsung Notes kraschar.
 • Bankgaranti privatperson.
 • Vindkraft till havs aktie.
 • Celebrity voice Changer.
 • PS5 emulator for Android without verification.
 • Allmän pension tak.
 • Hemsö Malmö.
 • TPG Pace Beneficial Finance Corp analysis.
 • Best student loan rates 2021.
 • Inpakwerk vacatures.
 • Impots.gouv.fr 2021.
 • Renko trading Strategy pdf.
 • Akademibokhandeln bokrea 2021.
 • Merger arbitrage opportunities.
 • SCA press.
 • PrivatFonds: Kontrolliert.
 • Amex points value UK.