Home

Oppervlakte rechthoek

This is oppervlakte rechthoek by Steven Verleysen on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them Oppervlakte: formules. Oppervlakte van een rechthoek. Oppervlakte parallellogram. Oppervlakte driehoek. Oppervlakte trapezium. Oppervlakte ruit - vlieger. Oppervlakte regelmatige veelhoek. Oppervlakte cirke Warning! It seems that you are using Dodona within another webpage, so not everything may work properly. Let your teacher know so that he can solve the problem by adjusting a setting in the learning environment Translation for 'oppervlakte' in the free Dutch-English dictionary and many other English translations

oppervlakte rechthoek on Vime

Oppervlakte van een rechthoek - Proximu

Start studying omtrek en oppervlakte. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Amby's Math Resources - Area of a rectangle; includes explanation of area and practice exercises

Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time Play this game to review Mathematics. Hoeveel oppervlakte heeft het grasveld? Preview this quiz on Quizizz. Hoeveel oppervlakte heeft het grasveld? oppervlakte en omtrek rechthoek deel 2 DRAFT. 8th grade. 0 times. Mathematics. 0% average accuracy. 21 minutes ago. cbessels_84044. 0. Save. Edit. Edit. oppervlakte en omtrek rechthoek deel 2 DRAFT. Oppervlakte: cirkel, ellips, parallellogram, rechthoek, ruit, cirkelsector, vierkant, trapezium, driehoe Oppervlakte en omtrek helpen ons om de grootte van 2D vormen te bepalen. We starten met de oppervlakte en omtrek van rechthoeken. Hier vandaan gaan we verder met lastigere vormen als driehoeken en cirkels Klas 1 vwo h9: oppervlakte driehoeken www.al-awwadi.nl op 1.Bereken de opper vlakte van driehoek hieronder opp rechthoek= 7 4 =28 opp rechthoek= 6 4 =24 cm2 cm2 opp Δ=6 4:2=12 cm2 4 cm 4 cm opp Δ= ½ 6 4=12 cm2 6 cm 2 cm 5 cm 7 cm opp Δ= ½ zijde hoogte. 8

a. De lengte is de langste zijde van de rechthoek. In dit geval is de lengte 8 cm. b. Bereken eerst de oppervlakte van elke afzonderlijke muur. De oppervlakte van de voorkant en aan de achterkant: Oppervlakte 1 = lengte · breedte = 20 · 12 = 240 m 2. De oppervlakte van de 2 zijkanten: Oppervlakte 2 = lengte · breedte = 15 · 12 = 180 m 2 Als je een rechthoek van 50 cm bij 4 m hebt, kun je de oppervlakte op twee manieren berekenen, namelijk: 0,5 m x 4 m = 2 m². of. 50 cm x 400 cm = 20.000 cm². Zoals je al ziet is de oppervlakte van een rechthoek van 50 cm bij 4 m gelijk aan 2 m², maar ook aan 20.000 cm². Blijkbaar is 2 m² dus hetzelfde als 20.000 cm² Oppervlakte rechthoek, formules voor het berekenen van het oppervlak van rechthoeken afhankelijk van de bekende brongegevens, een calculator voor het vinden van het gebied, en een tabel met formules voor het gebied van een rechthoek.Onze rekenmachine zal u helpen het gebied van een rechthoek te berekenen met behulp van verschillende formules of controle berekeningen die al zijn uitgevoerd

Oppervlakte van een rechthoek - Dodon

 1. Oppervlakte en omtrek van rechthoek. De rechthoek is een vierhoek waarvan de binnenhoeken rechte zijn. Tegenoverliggende zijden zijn evenwijdig en even lang. Diagonalen zijn even lang, onderling helften, maar niet loodrecht. Formule
 2. Daarna laat je zien hoe je de oppervlakte van een rechthoek kunt berekenen door te bespreken hoe je kunt bepalen welke som bij een figuur hoort. Leg daarbij het begrip vierkante meter uit. Vervolgens oefenen de leerlingen met het zoeken van de juiste sommen bij de juiste figuren. Je kunt de letter van het figuur bij de som schrijven
 3. Een hectare is een oppervlakte van 10.000 m 2, maar dat hoeft niet per se een vierkant van 100 m x 100 m te zijn. Een stuk grond van 5 meter breed en 2 km lang is ook 1 hectare. De oppervlakte van een rechthoek. Als je de lengte en breedte van een rechthoek weet, kun je de oppervlakte berekenen
 4. Je kunt deze oppervlakte zelf ook zonder deze formule uitrekenen door de vierhoek in te sluiten in een rechthoek, en dan van de oppervlakte van de rechthoek de oppervlaktes van de rechthoekige driehoeken binnen de rechthoek die buiten de vierhoek liggen er weer van af te trekken: opp. () = opp. () − opp. (Δ1)− opp. (Δ2)− opp. (Δ3.

Oppervlakte en omtrek van een zeshoek. Regelmatige zeshoek is een veelhoek met zes gelijke lengte. De aangrenzende zijden klemmen een hoek van 120°. De straal van de omgeschreven cirkel gelijk is met de lengte van de zijden. Formule Dit zijn voorbeelden van vragen die je kunt krijgen als je rekent met omtrek, oppervlakte of inhoud. Om goed te weten wat elk begrip betekent en hoe je er mee moet rekenen, kun je oefenen met de werkbladen van Junior Einstein. Met de verschillende werkbladen in deze map oefen je het rekenen met omtrek, oppervlakte en inhoud

Omtrek en oppervlakte van vlakke figuren. naam vlakke fi uur: omtrek vierkant rechthoek (1+b)x2 parallellogram O ervlakte ba x h ( ba x h ) driehoek trapezium ruit cirkel ( ba + sch.z ) x 2 x r x Tl - verdelen in veelhoeken opp. berekenen van de veelhoeken rx rx TT ( ba x h ) x n regelmatige veel- hoek z x n ( aantal hoeken Oppervlakte van een rechthoek Om het gebied van een rechthoek te berekenen, vermenigvuldigt u de lengte met de breedte. U kunt de perimeter of het gebied niet berekenen als de lengte en breedte worden uitgedrukt in verschillende lengte-eenheden De oppervlakte is een isometrische invariant, dat wil zeggen dat een transformatie van het vlak die de onderlinge afstanden van punten bewaart (zoals een rotatie), tevens de oppervlakte van vlakke figuren bewaart. De oppervlakte van een rechthoek is het product van de lengte met de breedte Oppervlakte berekenen van een stuk grond, woonhuis, rechthoek of driehoek? Gebruik de gratis oppervlakte rekentools oppervlakte: We kunnen van een parallellogram een rechthoek maken: versleep de schuifknop naar rechts. D e figuur is nu veranderd in een rechthoek. Van deze rechthoek, met dezelfde oppervlakte als het parallellogram, is we de oppervlakte b . h. A lgemeen: D e oppervlakte van een parallellogram met als basis b en hoogte h berekenen we met de formul

KUNNEN / VAARDIGHEDEN-Lengtematen omrekenen (het metrieke stelsel gebruiken)-Oppervlaktematen omrekenen (het metrieke stelsel gebruiken)-Omtrek berekenen van een willekeurig vlak figuur (vierkant, rechthoek, driehoek, cirkel of samengesteld figuur)-Oppervlakte berekenen van een willekeurig vlak figuur (vierkant, rechthoek, driehoek, parallellogram, cirkel of samengesteld figuur Oppervlakte rechthoek, vierkant, parellogram en driehoek. Auteur: Talboom, Jan Manders. Onderwerp: Oppervlakte, Rechthoek, Vierkan In de meetkunde is het isoperimetrisch quotiënt een maat voor de relatie tussen de omsloten oppervlakte en de omtrek van vlakke, en het ingesloten volume en de oppervlakte van ruimtelijke figuren, dus een maat voor de relatie tussen de 'buitenkant' en het 'binnenste' van een vorm.De maat is voor gelijkvormige figuren gelijk. Het gaat er bij het isoperimetrisch probleem om bij een gegeven.

Formule oppervlakte rechthoek : A rechthoek = b x h of l x b (basis x hoogte OF lengte x breedte) Dus 26 m x 14 m = 364 m² PAS OP vergeet zeker de 2 niet boven de m om aan te duiden dat het over vierkante meter gaat, dus over een oppervlakte en niet over een lengte De oppervlakte is 60. Dus deze twee hebben dezelfde opervlakte maar een andere omtrek. Dezelfde oppervlakte als de gele, maar andere omtrek. Nu deze Dt is geen rechthoek maar een vierkant. want beide zijden zijn even lang. Dus wat is deze opervlakte? oppervlakte is lengte maal breedte. oppervlakte is lengte maal breedte. 8 keer 8 is 64 eenheden Bij wiskunde (vooral geometrie) en wetenschap moet u vaak het oppervlak, het volume of de omtrek van een verscheidenheid aan vormen berekenen. Of het nu een bol of een cirkel, een rechthoek of een kubus, een piramide of een driehoek is, elke vorm heeft specifieke formules die u moet volgen om de juiste afmetingen te krijgen.. We gaan de formules onderzoeken die je nodig hebt om de oppervlakte.

Hoofdstuk 5: Oppervlakte 1 2 BBL Oppervlakte . 5.1 Eenheden van oppervlakte . 1a. Vraag aan je docent een vel met hokjes van 1 cm bij 1 cm. b. Teken op het papier een vierkant met zijden van 1 cm. c. Schrijf in het vlak 1 cm². d. Knip het vierkantje uit en plak het in het vakje hiernaast. 2a. Hoeveel cm = 1 dm? b 2 Oppervlakte van vlakke guren driehoek { algemeen bh 2 (2.1) { 2 zijden en ingesloten hoek gekend 1 2 absin (2.2) { formule van Heroon p s(s a)(s b)(s c) mets= a+b+c (2.3) vierkant z2 (2.4) rechthoek bh (2.5) ruit Dd 2 (2.6) parallellogram bh (2.7) gelijkbenig trapezium (B+b)h 2 (2.8) cirkel zˇr2 (2.9) regelmatige n-hoek n 2 r2 sin(2ˇ n) (2. Bovenaan op dit werkblad staan de formules voor het berekenen van de oppervlakte van een vierkant, rechthoek, parallellogram en driehoek. Aan de hand van deze formules berekenen leerlingen de oppervlakte van de vlakke figuren op het werkblad. Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken Oppervlakte van een rechthoek berekenen. De oppervlakte van een rechthoek berekenen doe je op dezelfde manier. Je berekent lengte x breedte. Het enige grote verschil met een vierkant is dat de zijdes van een rechthoek 2 verschillende afmetingen hebben. De lengte is dus niet gelijk aan de breedte

OPPERVLAKTE - Translation in English - bab

Een rechthoek is een tweedimensionale meetkundige figuur met vier zijden en vier rechte hoeken.Twee overliggende zijden zijn even lang. Een rechthoek is een bijzondere vorm van een vierhoek.. Het vierkant is een rechthoek waarvan alle zijden even lang zijn.. Een driedimensionaal lichaam waarvan alle hoeken recht zijn, wordt een balk genoemd. Zijn alle zijden gelijk, dan heet het lichaam een kubus De oppervlakte of t oppervlak geeft an hoe groot n 2-dimensionaol gebied is. Dit kan de oppervlakte wezen van n tweedimensionaole vorm, mar oek de oppervlakte van n driedimensionaole vorm. Oppervlakte wort oek wel grootte eneumd, mit name bie die van perselen.. De SI-eenheid van oppervlakte is de vierkante meter, m².Dit is of-eleid van de SI-eenheid meter Het arrangement Oppervlakte is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie Oppervlakte van een driehoek. Lijn KN verdeelt de rechthoek in 2 gelijkvormige driehoeken. Wat is de oppervlakte van driehoek KLM

Slide 5 - Video. Als je de oppervlakte wilt weten van een rechthoek of vierkant vermenigvuldig je de lengte met de breedte. Wil je de oppervlakte van een rechthoek/vierkant weten dan: Opp rechthoek = lengte x breedte. Opp vierkant = lengte x breedte Oppervlakte Van een rechthoek is de oppervlakte: de lengte x de breedte. Slide . 5-TekstslideEen vierkant is een rechthoek met vier gelijke zijden. De berekeningen voor de omtrek en oppervlakte voor een vierkant zou je daarom nog kunnen vereenvoudigen naar: Omtrek: 4 x zijd

Oppervlakte rechthoek by S Quist - Prez

De oppervlakte van de rechthoek wordt als volgt berekend: oppervlak = lengte × breedte. De omtrek van de rechthoek wordt als volgt berekend: omtrek = 2 × (lengte + breedte). Bij een rechthoek snijden de diagonalen elkaar in het midden. Bij een rechthoek zijn de diagonalen even lang. Een rechthoek heeft twee symmetrieassen De breedte van een rechthoek bepalen. Er zijn talloze manieren om de ontbrekende afmetingen van een rechthoek te vinden, en de methode de je gebruikt hangt af van de gegevens waarover je beschikt. Zolang de oppervlakte of omtrek bekend is,.. oppervlakte E6: ik kan de oppervlakte van vierkant of rechthoek op roosterpapier globaal en exact bepalen. Ik kan de oppervlakte van een rechthoek berekenen met behulp van de formule: oppervlakte rechthoek = lengte x breedte : ik kan de oppervlakte van een rechthoekige driehoek berekenen m.b.v. gegeven zijden en de formule: oppervlakte driehoe

vierkant en rechthoek. No description. Related keywords: oppervlakte Omtrek Oppervlakte Oppervlakte van vlakke figuren Interactivate: Shape Explorer perimeter = omtrek Area = opp. Webmix users: 0 Users. Start Using This Webmix. Make this ad disappear by upgrading to Symbaloo PRO Welkom bij Wiskundeleraar. Met deze website ondersteun ik, Willem van Ravenstein, mijn lessen. Simpel, goedkoop en doeltreffend! Oppervlakte circel, driehoek berekenen De leerlingen leren de formules om de omtrek en oppervlakte te berekenen van volgende figuren: vierkant, rechthoek, parallellogram, ruit, driehoek Anders dan bij een vierkant kan je Om te weten hoeveel liter verf je zult nodig hebben om het podium volledig te schilderen moet je de formule voor de oppervlakte

oppervlakte Balk - YouTub

Oppervlakte rechthoek = basis x hoogte b

7-jul-2019 - Bekijk het bord Oppervlakte en omtrek van wim van der wal op Pinterest. Bekijk meer ideeën over oppervlakte en omtrek, metrieke stelsel, wiskunde Wat is de oppervlakte van de rechthoek, die ontstaat uit een cirkel met een straal van 2 cm? Laat π in je antwoord staan.. En van een rechthoek die ontstaat uit een cirkel met straal 5 cm 925 Sterling Zilveren Heren Ring Eenvoudige Zilveren Kleur Rechthoek Eenvoudig. € 22,49. € 16,19-35%. Vrouwen Echt Sapphire Ring 925 Sterling Zilver Natuurlijke Inkt Blauw Gemstone. € 65,50. € 42,58-10%. 100 st Cabochon 12mm, 14mm, 16mm Ronde Pad ring leeg Cameo Lade, € 25,22 - 28,72

Wiskundige formule voor de oppervlakte van een rechthoek. Hoe de oppervlakte van een rechthoek te berekenen en een voorbeeld van een berekening Bereken er de oppervlakte van door het te verdelen in een rechthoek en twee halve rechthoeken. Bereken de oppervlakte nog eens door het trapezium met behulp van een diagonaal in twee driehoeken te verdelen. Bereken de oppervlakte tenslotte met behulp van de oppervlakteformule die in Voorbeeld 2 wordt afgeleid Deze gratis app is een geometrische rekenmachine die de omtrek, oppervlakte en inhoud. oppervlakte rechthoek oppervlakte parallellogram oppervlakte driehoek oppervlakte cirkel « Previous | Next. Oppervlakte is een toepassing waarbij interactief kan worden geoefend met het bepalen van oppervlakten, door gebruik te maken van roosters, rechthoeken en rechthoekige driehoeken. Op het scherm verschijnt in het rooster telkens een rode figuur waarvan de oppervlakte moet worden bepaald De oppervlakte geeft aan hoe groot een vierkant of rechthoek is, zoals een vloer, wand, deur et cetera. Om de oppervlakte uit kunnen rekenen heb je 2 maten nodig; de lengte en de breedte. Deze twee maten ga je met elkaar vermenigvuldigen, en dan heb je de oppervlakte. Oppervlakte = lengte x breedt

Wiskunde: Parallellogram en driehoek, omtrek en

begrippen: · Oppervlakte van een driehoek: De helft van de rechthoek die er precies omheen past. · Hoogte: Hoe hoog een figuur is, even lang als de breedte van een rechthoek Paragraaf 1: De oppervlakte berekenen van een rechthoek.In de online oefeningen en de werkbladen leer je ook de oppervlakte te berekenen van bijvoorbeeld een rechthoek van 5m bij 3dm, dus een rechthoek waarbij de zijden in verschillende lengte-eenheden zijn gegeven Om de oppervlakte van een cilindermantel te berekenen van afgeknotte cilinder is het handig om er een hele cilinder van te maken en dan de helft te nemen van de oppervlakte. Afgeknotte kegel. Om de oppervlakte van de mantel van een afgeknotte kegel te berekenen bereken je eerst de oppervlakte van de hele kegelmantel Oppervlakte converter voor acres, hectare, vierkante meter, vierkante voet en meer. taal. Meet-éénheden Converteren > Metrische Converter > Oppervlakte Converter. Oppervlakte Converter. Gebruik de zoekfunctie om uw gewenste converteerder te vinden

oppervlakte ruit - YouTub

Powtoon - oppervlakte rechthoe

Oppervlakte berekenen online is ook makkelijk als je wilt weten of je favoriete bank of kast wel in je woonkamer past. Hoe bereken je een oppervlakte? Om een oppervlakte te berekenen meet je altijd eerst de breedte en de lengte van een ruimte op. Met die getallen bereken je de oppervlakte Wel, daarmee bekomen we de oppervlakte van de rechthoek die breedte 2 en hoogte 3 heeft. Dus je kan je voorstellen dat dat deze rechthoek hier is Dus dat is deze rechthoek hier. Dus dat is de 2 bij 3 rechthoek. Nu lijkt het erop alsof de oppervlakte van het trapezium iets tussen die twee getallen moet zijn In video 5 & 6 gaan we de oppervlakte berekenen van scherphoekige en stomphoekige driehoeken. Belangrijke voorkennis hiervoor zijn de video\'s over hoogtelijnen. Dan in video 7 & 8 gaan we de omtrek & oppervlakte van de cirkel bekijken en we sluiten af met video 9 & 10 over de oppervlakte van twee bijzondere vierhoeken, namelijk het parallellogram en het trapezium Toelichting. Voorbeeld: Oppervlakte rechthoek = basis x hoogte ( of lengte x breedte ) basis = 6 cm en hoogte = 3 cm → Oppervlakte = 6 x 3 = 18 cm 2 De oppervlakte van een figuur is de grootte van het gebied binnen die figuur. Je telt hoeveel oppervlakte-eenheden er op passen. De oppervlakte-eenheid is meestal een vierkantje, bijvoorbeeld van `1` cm bij `1` cm

De lengte, de breedte en oppervlakte van voorwerpen meten in niet-standaardeenheden. Bij een gegeven omtrek en oppervlakte een simpel oppervlak bouwen. De oppervlakte- en omtrekformules van eenvoudige meetkundige vormen (vierkant, rechthoek) begrijpen en demonstreren. Informati 2. De oppervlakte van dit parallellogram is 22 cm2. Bereken de basis. 3. De omtrek van een cirkelvormig meer is 285 m. Bereken de diameter. 4. De oppervlakte van een cirkel is 24 cm2. Bereken de diameter. 5. De oppervlakte van een rechthoek met een lengte van 8 cm is 40 cm2. Bereken de breedte. 6. De oppervlakte van een vierkant is 52 cm2. Bereken de oppervlakte van een rechthoek . Meet de breedte. Meet de lengte. De oppervlakte = breedte x lengte Voorbeeld: de oppervlakte van een kamer van 12 m lang en 5 m breed is 60 m2 (12x5=60). Tip! Wil je de oppervlakte nauwkeurig berekenen

Video: omtrek en oppervlakte Flashcards Quizle

Oppervlakte rechthoek - YouTube

omtrek en oppervlakte rechthoek. diagonalen. indeling vierhoeken. Auteur: chris cambr. 7 Teken een rechthoek met gegeven oppervlakte. naar startpagina opp.vlakke figuren. bereken oef 1 oef 2 oef 3 oef 4 oef 5 vorm een rechthoek

Amby's Math Resources - Are

15 OMTREK EN DE OPPERVLAKTE VAN VIERKANT, RECHTHOEK, PARALLELLOGRAM EN DRIEHOEK • Schrijf de best passende naam bij de fi guur. • Noteer de formule die je gebruikt voor omtrek en voor oppervlakte. Kijk in je neuze-neuzeboek, MMR, 77b, 88, 89 en 90. • Meet de afmetingen die je nodig hebt en noteer ze bij de fi guur OPPERVLAKTE: VIERKANT: 4a: a 2: RECHTHOEK: 2a + 2b: axb: VLIEGER: lengten zijden optellen axb 2: RUIT: lengten zijden optellen axb 2 DRIEHOEKEN: lengte zijden optellen basis x hoogte 2 bxh 2 PARALLELLOGRAM: lengte zijden optellen b x h: CIRKEL: p x 2 x r p x r 2: BOL : 4 x p x r²: KEGEL : p r Ö(r 2 + h 2) = p r l: ELLIPS : p x a x

Rechthoek - Pastebin

De oppervlakte van een driehoek is de helft van de oppervlakte van de rechthoek waarin je de driehoek kunt plaatsen. Bij een rechthoekige driehoek, zoals in de eerste afbeelding, is dit duidelijk te zien. Wanneer we te maken hebben met een driehoek die geen rechte hoek heeft (90°) dan is dit lastiger te zien oppervlakte = (a+c)/2 * hoogte Trapeziums De meeste zijn te begrijpen door de hoeken van de trapezium af te snijden en deze om te vormen tot een rechthoek. Wat zijn de namen van de zijden en hoeken van een trapezium? Beweeg de muis erover en ze worden gekleurd weergegeven. zijde a. Posted in oppervlakte berekenen, Rekenen groep 7 | Tagged oppervlakte, rechthoek, rechthoekige driehoek | Leave a comment. Search for: Recent Posts. zes zevenden min drie vijfden (6/7 - 3/5 =) vijf zevenden min twee derden (5/7 - 2/3 =) vier vijfden min een half (één tweede) 4/5 - 1/2 Area calculator kunt u een oppervlakte van verschillende geometrische vormen, zoals vierkant, rechthoek, parallellogram, trapezium, ruit, cirkel, driehoek, door verschillende formules te vinden Bereken de oppervlakte van a) een rechthoek waarvan de zijden zich verhouden als 3 tot 2 en met b = 8 cm. b) een parallellogram met b = 2,4 dm en h = 9 cm. c) een vierkant met omtrek 20 cm. 79

HoeDoeJe : Omtrek Oppervlakte en Inhoud berekenen - YouTube

oppervlakte en omtrek rechthoek deel 2 Quiz - Quiziz

Grastegel rechthoek EAN-code: N/A Dit resulteert in een mooie oppervlakte. De randen van deze grastegels zijn voorzien van antislip kartels Deze grastegels zijn ideaal voor het aanleggen van een groene parking, het verstevigen van een paardenweide of het bekleden van een talud Huiswerk en Practica. Laatste berichten. 10:18. massatoename 2; 10:1 Dit kan ik al! ˜ Ik kan de oppervlakte van een vierkant, een rechthoek, een parallellogram en een driehoek berekenen. ˜ Ik kan de eigenschappen van de vierhoeken benoemen. Oppervlakteberekening ruit De oppervlakte van een ruit kun je berekenen als: parallellogram: b × h dubbele driehoek: oppervlakte driehoek × 2 halve rechthoek: (b × h) : 2 Oppervlakte van een rui

Emotional Intelligence kids

Oppervlakte - Calko

Oppervlakte, rechthoek, gebruik, aangetaste, 99.99, postzegels - Download dit royalty-vrije Vector een paar seconden. U hoeft daarvoor niet lid te worden Omtrek/ oppervlakte Vierkant Rechthoek Parallellogram Ruit Trapezium Driehoek Cirkel Transformaties Spiegelen Verschuiven Draaien Symmetrie Gelijkvormigheid Congruentie Congruente figuren Congruentiekenmerke Een rechthoek is een vierhoek met twee paar evenwijdige zijden en vier rechte hoeken of een parallellogram met vier rechte hoeken. Afbeelding: Eigenschap: -De diagonalen van een rechthoek zijn even lang. Omtrek Oppervlakte Formule omtrek rechthoek: O = 2. (l + b) Afbeelding: Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen

Oppervlakte en omtrek Elementaire meetkunde Wiskunde

Dit kan ik al! ˜ Ik kan de oppervlakte van een een vierkant en een rechthoek berekenen. ˜ Ik kan ontwikkelingen of ontvouwingen van een kubus of balk herkennen. Les 2 Oppervlakte kubus en balk ˜ Plak hier de ontwikkeling of ontvouwing van de kubus. ˜ Bereken daarna de oppervlakte van de kubus. Antwoord: 1 oppervlakte kubus = 6 × oppervlakte zijvla

wiskunde poster_oppervlakte_figuren_rechthoek_parallellogramOmtrek & oppervlakte - rechthoekige figurenRelatie kapot door depressie: Omtrek en oppervlakte formules
 • Mathematician.
 • Husqvarna MC Sverige.
 • Historierummet Heliga Birgitta.
 • Bitcoin bulls.
 • EasyCarbo kopen.
 • Buy LTC online.
 • Privat äldreboende Falun.
 • Triangeln öppettider.
 • Var hittar jag ISIN kod.
 • Tanken mit Kreditkarte ohne PIN.
 • Bostadsbidrag bostadsrätt pensionär.
 • Rosebud Salve target.
 • Razer Kraken Mercury.
 • Boxer digitalbox.
 • När startade kubismen.
 • Betalningsinstitut.
 • Upplevelser barn Växjö.
 • Steuerausländer Abgeltungssteuer.
 • Dricka sjövatten.
 • What is serialism Quizlet.
 • Schiereiland Griekenland Peloponnesos.
 • Sålda hus Bjärred.
 • RSK Rail.
 • Freebitcoin spam email.
 • H&R Block expat.
 • Sepia kopen.
 • ESPN Canal Digitaal zender.
 • Militära flygövningar 2021.
 • Guardian Codeword puzzle online.
 • Stop Bitcoin.
 • 1 Bitcoin price in pakistan 2016.
 • SBI Credit Card annual fee 499.
 • Modulus math.
 • Silvergate Bank stock.
 • Avskrivning bostadsrätt i aktiebolag.
 • Månadsspara i XACT Högutdelande Avanza.
 • Förlustavdrag fonder.
 • Dollar kaufen Kurs.
 • Platina pris kilo.
 • Waan Thai.
 • Warrants Euronext.